Programlama | Programlama Dilleri | C Programlama Dili |C++

Anasayfa Ticari Programlar Veritaban? Projeleri VeTSiS Çok Kullan?c?l? Vergi Tahakkuk Sistemi Otomasyonu


VeTSiS Çok Kullan?c?l? Vergi Tahakkuk Sistemi Otomasyonu

AÇIKLAMA

Bu Programla; Sürekli Mükellefiyetle ilgili tüm i? ve i?lemleri;Tahakkuk fi?i düzenleme, Düzenlenen tahakkuk fi?ini otomatik olarak hesap kartlar?na i?leme, Tahsilat makbuzlar?n? hesap kartlar?na kaydetme, Tahakkuk Bordrolar?n? yazd?rma, Mükellef hesap kartlar? yazd?rma, Hesap Pusulas? yazd?rma, Ödeme Emri ve Takibe Sevk Bordrolar?n? Düzenleme, Hesap kart? ve hesap dökümlerini yazd?rma ve di?er i?lemleri ayn? anda birçok bilgisayardan yapabilirsiniz.

Program ayr?ca yedekleme sistemine sahip olup sistem çökmesi ve benzeri problemlere kar?? verilerinizin korunmas? sa?lanm??t?r.

Program?n içinde bulunan güncelleme sayesinde güncelleyebilrsiniz.

Program MySQL 5.019 sürümü ile birlikte çal??maktad?r. Mysql sürümünü a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

http://downloads.mysql.com/archives/mysql-4.1/mysql-essential-4.1.14-win32.msi 

Mysql'in nas?l kurulaca?? Kurulum Talimat'? dosyas?nda anlat?lm??t?r

 

Program ?çinde Bulunan Tüm Sekmelerin Aç?klamalar?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

 

 

VeTSiS Server Kurulum Talimatlar?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

VeTSiS Server Program?n Kurulumunu A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

 

VeTSiS Client Kurulum Talimatlar?n? A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

VeTSiS Client Program?n Kurulumunu A?a??daki Linkten ?ndirebilirsiniz.

 

 

Yorumlar (0)
Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yazabilir!
Son Güncelleme ( Perşembe, 09 Temmuz 2009 23:18 )  
404 Not Found

Server Error

404

Page Not Found

This page either doesn't exist, or it moved somewhere else.


That's what you can do